Suositeltavia kirjoja

Ratkaisukeskeisiä kirjoja‌

Anttila, A.S. & Aarninsalo, P.
Onnen taidot. Duodecim 2012.

Berg, I.K. & Dolan, Y.
Tales of Solutions: A Collection of Hope-Inspiring Stories.

Boscolo, L. & Bertrando, P.
Systemic Therapy with Individuals. Karnac 1996.

Bourne, E.J.
Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex, Hakapaino 2000.

De Jong, P. & Berg, I. K.
Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.
Helsinki: Lyhytterapiainstituutti. 2012.

de Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., Trepper, T. McCollum, E., & Berg, I.K.
More Than Miracles: The State of the Art of Solution-Focused Brief Therapy. New York: Haworth Press. 2007.

Dolan, Y. One Small Step:
Moving Beyond Trauma and Therapy to a Life of Joy. IUniverse.com. 2000. suomeksi:
“Pieni askel”. Lyhytterapiainstituutti Oy. 2009.

Foa, E. & Wilson, R.
Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Lyhytterapiainstituutti Oy. 2012.

Furman, B. & Ahola T.
Tuplatähti – Työpaikan hyvä henki ja miten se tehdään. Tammi 2002.

Furman, B. & Ahola, T.
Ongelmista ratkaisuihin - Lyhytterapian perusteet. Tammi 2012.

Furman, B. & Ahola, T.
Palauta elämänilosi – Itsehoito-opas alakulosta, masennuksesta, työuupumuksesta ja vaikeista elämänkokemuksista toipuville. Helsinki: Tammi 2011.

Furman, B.
Perhosia vatsassa – apua pelkoihin, paniikkiin ja ahdistukseen. Helsinki, Tammi 2002.

Haley, J.
Lyhytterapian lähteillä. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti, 2016.

Helander, J.
Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa. HY kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 169, 2000.

Huttunen, M. (toim.)
Psykoterapiat. Helsinki, Duodecim, 2012. Jyväskylä,
Gummerus, 1979

Iveson, C., George, E. & Ratner, H.
Brief Coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018.

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara A.
Voimavarat käyttöön. Duodecim 2004.

Kopakkala, A.
Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita 2008.

Levine, P.A. & Frederick, A.
Kun tiikeri herää. Trauma ja toipuminen. Traumaterapiakeskus 2008.

Lipchik, E.
Beyond technique in solution-focused therapy. New York, Guilford, 2002.

MacDonald, A.
Solution Focused Therapy; Theory, Research & Practice. London, Sage Publications Ltd. 2007.

Malinen, V. & Alkio, P.
(toim.) Paripsykoterapia ja parisuhteen ikuinen arvoitus. Väestöliitto 2007.

Mattila, A.S. & Aarninsalo, P.
Onnentaidot – kohti hyvää elämää. Helsinki, Kustannus Oy Duodecim 2012.

Mattila, A.S.
Ratkaisu: Ajattele toisin. WSOY 2020.

Minuchin, S.
Mastering Family Therapy. Journeys of Growth and Transformation. Wiley 2006.

Nelson, T. & Thomas, F.N.
Handbook of Solution Focused Brief Therapy: Clinical Applications. New York: Haworth Press 2007.

Nichols,M.P. & Schwartz,R.C.
Family Therapy: Concepts and Methods, Sixth Edition.

O’Connel, B. & Palmer, S. (ed.)
Handbook of Solution Focused therapy. SAGE 2005.

O'Hanlon, W & Weiner? Davies, M.
Ratkaisut löytyvät. Helsinki: Tammi, 1990. Pearson Allyn & Bacon, 2003.

Pennington, D.C.
Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus 2005.

Ratner, H. & Yusuf, D.
Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Lyhytterapiainstituutti 2020.

Seligman, M.E.P.
Authentic Happiness : Using the New Positive: Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. Free Press, 2004.

Sharry, J.
Solution-Focused Groupwork. SAGE 2001.

Steiner,T. & Berg, I.K.
Children's Solution Work. New York, Norton 2002.

White, M.
Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Kuva ja Mieli 2008.