Suositeltavia kirjoja

Ratkaisukeskeisiä kirjoja‌

Anttila, A.S. & Aarninsalo, P.
Onnen taidot. Duodecim 2012.

Berg, I.K. & Dolan, Y.
Tales of Solutions: A Collection of Hope-Inspiring Stories.

Boscolo, L. & Bertrando, P.
Systemic Therapy with Individuals. Karnac 1996.

Bourne, E.J.
Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex, Hakapaino 2000.

Cade, B. & O´Hanlon, W.H.
Brief guide to brief therapy. New York. Norton, 1993.

De Jong, P. & Berg, I. K.
Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.
Helsinki: Lyhytterapiainstituutti. 2012.

de Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., Trepper, T. McCollum, E., & Berg, I.K.
More Than Miracles: The State of the Art of Solution-Focused Brief Therapy. New York: Haworth Press. 2007.

Dolan, Y. One Small Step:
Moving Beyond Trauma and Therapy to a Life of Joy. IUniverse.com. 2000. suomeksi:
“Pieni askel”. Lyhytterapiainstituutti Oy. 2009.

Foa, E. & Wilson, R.
Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Lyhytterapiainstituutti Oy. 2012.

Freeman, J., Epston, D. & Lobovits, D.
Playful Approaches to Serious Problems. W.W.Norton & Co. 1997.

Furman, B. & Ahola T.
Tuplatähti – Työpaikan hyvä henki ja miten se tehdään. Tammi 2002.

Furman, B. & Ahola, T.
Ongelmista ratkaisuihin - Lyhytterapian perusteet. Tammi 2012.

Furman, B. & Ahola, T.
Palauta elämänilosi – Itsehoito-opas alakulosta, masennuksesta, työuupumuksesta ja vaikeista elämänkokemuksista toipuville. Helsinki: Tammi 2011.

Furman, B.
Perhosia vatsassa – apua pelkoihin, paniikkiin ja ahdistukseen. Helsinki, Tammi 2002.

Haley, J.
Lyhytterapian lähteillä. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti, 1997.

Helander, J.
Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa. HY kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 169, 2000.

Huttunen, M. (toim.)
Psykoterapiat. Helsinki, Duodecim, 2012. Jyväskylä,
Gummerus, 1979

Iveson, C., George, E. & Ratner, H.
Brief Coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018.

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara A.
Voimavarat käyttöön. Duodecim 2004.

Kopakkala, A.
Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita 2008.

Levine, P.A. & Frederick, A.
Kun tiikeri herää. Trauma ja toipuminen. Traumaterapiakeskus 2008.

Lipchik, E.
Beyond technique in solution-focused therapy. New York, Guilford, 2002.

MacDonald, A.
Solution Focused Therapy; Theory, Research & Practice. London, Sage Publications
Ltd. 2007.

Malinen, V. & Alkio, P.
(toim.) Paripsykoterapia ja parisuhteen ikuinen arvoitus. Väestöliitto 2007.

Mattila, A.S. & Aarninsalo, P.
Onnentaidot – kohti hyvää elämää. Helsinki, Kustannus Oy Duodecim 2012.

Mattila, A.S.
Näkökulman vaihtamisen taito. WSOY 2011.

Minuchin, S.
Mastering Family Therapy. Journeys of Growth and Transformation. Wiley 2006.

Morgan, A.
Johdatus narratiiviseen terapiaan. Kuva ja Mieli, 2005.

Nelson, T. & Thomas, F.N.
Handbook of Solution Focused Brief Therapy: Clinical Applications. New York: Haworth Press 2007.

Nichols,M.P. & Schwartz,R.C.
Family Therapy: Concepts and Methods, Sixth Edition.

O’Connel, B. & Palmer, S. (ed.)
Handbook of Solution Focused therapy. SAGE 2005.

O'Hanlon, W & Weiner? Davies, M.
Ratkaisut löytyvät. Helsinki: Tammi, 1990. Pearson Allyn & Bacon, 2003.

Pennington, D.C.
Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus 2005.

Riikonen, E.
Auttamistyön ongelmakäsitykset ja haastattelukäytännöt. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 32/1992.

Seligman, M.E.P.
Authentic Happiness : Using the New Positive: Psychology to Realize Your Potential for
Lasting Fulfillment. Free Press, 2004.

Sharry, J.
Solution-Focused Groupwork. SAGE 2001.

Steiner,T. & Berg, I.K.
Children's Solution Work. New York, Norton 2002.

White, M.
Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Kuva ja Mieli 2008.