Psykoterapeuttikoulutus

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus, 60 op

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle myönnetään hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin yhteistyönä järjestettävä Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus on käynnistynyt. Koulutus on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä psykoterapeuttina aikuisten, lasten ja nuorten hoidoissa. Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on teoreettiset ja käytännölliset tiedot ja taidot psykoterapeuttisesta työskentelystä, työn eettisistä työskentelyperiaatteista sekä valmius tehdä ratkaisukeskeistä psykoterapiaa, arvioida omaa osaamista ja kehittää ammattitaitoja ja arvioida psykoterapiaprosessin vaikuttavuutta ja seurata alan kehitystä.

Koulutukseen hakeminen

Koulutuksen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen yliopiston kautta. Lue lisää yliopiston sivuilla.

Tiedustelut koulutuksista:

Koulutussihteeri Soile Virtanen
sähköposti: soile.virtanen@uef.fi
puh.: 040 355 2304