Ratkaisukeskeiset coachit

Sertifioidut ratkaisukeskeiset coachit ovat suorittaneet Lyhytterapiainstituutin 40 opintopisteen laajuisen ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen, joka noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes) asettamia osaamisvaatimuksia.

Ahola Akseli
Helsinki
akseli@brainreaction.fi
www.brainreaction.fi

Alanko Tanja
yhteisöpedagogi AMK, kouluttaja
puh. 040 840 9999
tanja.alanko(at)hotmail.com

Anttila Ulla
sosiaalipsykologi, ST
ulla.anttila@pp3.inet.fi

Aromaa Raisa
FM
Tampere
puh. 044 529 1188
raisaaromaa@gmail.com
www.raisaaromaa.com

Astikainen Taru
henkisen kasvun ohjaaja ja luennoitsija
puh. 050 347 3668
info@tarukaroliina.fi
www.tarukaroliina.fi

Barkman Johanna
psykologi
johanna.barkman@pesapuu.fi
www.pesapuu.fi

Blomberg Susan
ratkaisukeskeinen valmentaja
puh. 0400 839 660
susan@bodymental.fi
www.bodymental.fi

Ekman Terhi-Maria
KTM, Licenced Practitioner of NLP
puh 050 338 0521
terhi-maria.ekman@outlook.com

Eskola Johanna
puh. 040 703 5493
j.eskola(at)suomi24.fi

Haukijärvi Juha
työnohjaaja STOry
Tradenomi, lähihoitaja, asentaja, työyhteisösovittelija
puh. 044 970 8286
juha.haukijarvi(at)logtim.fi

Havukainen Elina
puh. 050 305 5055
ehavukainen@gmail.com

Von Heiroth Johanna
FM, hyvinvointivalmentaja
puh. 040 511 5359
johanna.vonheiroth@alendo.fi
www.alendo.fi

Humberg Tuija
Tilitoimistoyrittäjä
puh. 040 837 8166
tuija(a)humberg.fi

Hälli Karoliina
ohjelmistotuotannon DI, HR-asiantuntija
puh. 041 535 3276
karoliina.halli(at)gmail.com
www.linkedin.com/in/karoliinahalli

Hämäläinen Pernilla
pernilla.hamalainen(at)live.com

Hänninen Tiina
yrittäjä, tradenomi, ratkaisukeskeinen coach
puh. 040 569 5725
tiina.hanninen@ilink.fi

Hanna Inkinen
BA Communications Studies and Business
puh. 045 158 1811
hanna.inkinen@gmail.com
toiveistatottavalmennus.wordpress.com

Jaanu Anna-Mari
Ohjelmapäällikkö, YTM
puh. 050 572 4620
annamaky@hotmail.com

Jantunen Maarit
MBA, VTM, ratkes coach
puh. 040 583 0939
maarit@cocomind.fi
www.cocomind.fi

Juote Eija
palvelujohtaja (Familar Oy)
puh. 050 331 6966
eija.juote@familar.fi

Järnefelt Kristine (ent. From)
KT, elto (eo), erityispedagogiikan lehtori
kristine.jarnefelt@gmail.com

Järvenpää Anne

Jäsberg Kari
Helsinki-Tampere
kari.jasberg(a)apteekit.net

Kangasharju Marinetta
puh. 040 504 2047
marinetta@innerjob.fi
www.innerjob.fi

Kettunen Anna-Maija
KTM, HR Partner
kettunen.annamaija@gmail.com

Kilpimaa Jaana
KTM, Ratkaisukeskeinen coach
jaana_kilpimaa(at)yahoo.com
puh. 040 513 6810

Kojo Sirpa
terveydenhoitaja, työnohjaaja
puh. 040 823 4423
sirpa.kojo@luukku.com
www.sirpakojo.blogspot.com

Koskelainen Katja
sairaanhoitaja
puh. 050 572 1127
katja.koskelainen@espoo.fi

Koukkula Pia
Ratkaisukeskeinen coach
työnohjaaja, uravalmentaja
puh. 040 844 4256
p.koukkula@gmail.com

Kuula Kati

Kuula Katja
ratkaisukeskeinen coach, työnohjaaja, fysioterapeutti
puh. 0400 925 090
katjakuula00@gmail.com

Kylmänen Petri
sairaanhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen coach, työnohjaaja
puh. 0400 936436
petri.kylmanen@moodhouse.fi
www.moodhouse.fi

Laine Maria
YTM, sosiaalipsykologi
KM, erityisopettaja
perheterapeutti
työnohjaaja STOry
puh. 045 856 5100

Lainto Mervi
KTM
puh. 040 513 3048
laintomervi@gmail.com

Laitinen Sarita
Sosionomi Amk, Ennaltaehkäisevän perhetyön sosiaaliohjaaja
Ratkaisukeskeinen coach
puh. 040 777 1134
saritalaitinen@gmail.com

Lamminmäki Mariola
YTM, MB-EAT, MBSR-ohjaaja
puh. 050 338 8417
mariola.lamminmaki@gmail.com

Latosaari Kaisa
toimintaterapeutti (AMK)
klatosaari@gmail.com

Lehti Susanna
"asiantuntija, OTM"
puh. 050 575 5061
susanna.lehti(at)lehtijakumppanit.fi
www.lehtijakumppanit.fi

Lehtimäki Anne
KM, erityisopettaja, luokanopettaja
Ratkaisukeskeinen coach
Jyväskylä
puh. 040 548 6933
anmaleht@gmail.com

Lehtonen Seija-Maria
kasvatustieteen maisteri, ammattivalmentaja
puh. 040 507 9214
seijamaria(at)me.com

Marjamäki-Nikander Tanja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen kanditaatti, kasvatuskumppanuuskouluttaja

Marjanen Taina
KTM
puh. 050 555 9070
taina.marjanen(at)toukokuu.fi

Mehtälä Heli
DI, Ratkaisukeskeinen coach
040-8357390
heli.mehtala(at)variaco.fi

Mielonen Mia
PsM, KM
mia.mielonen@gmail.com

Mäkelä Päivi
Certified Business Coach, Organisaatiokonsultti, KTM, EMBA
puh. 040 822 3355
paivi.k.makela@uta.fi

Määttänen Matti
Tietoliikenne asiantuntija
puh. 040 055 9375
mattimaattanen(at)gmail.com

Nissinen Marja
sosionomi (amk)
puh. 050 491 5695
ratkeskoutsi@gmail.com

Nisumäki Sari
Henkilöstöasiantuntija, tradenomi
puh. 043 826 4472
sari.nisumaki(at)attendo.fi
www.attendo.fi

Nummila Joanna
partner, coach / Interim Sales Oy
puh. 0500 403 630
joanna.nummila@interimsales.fi

Ojala Sanna
reteaming ja cooperation valmentaja
puh. 050 350 9902
www.mindbar.fi

Ojaniemi Soili
KM, VTS
soili.ojaniemi@aaltoee.fi

Paasikivi Nelli
Ratkaisukeskeinen coach
puh. 050 537 6140

Palenius Leena
Ratkaisukeskeinen valmentaja
paleniusleena(at)gmail.com

Perho Anna
valmentaja
anna.perho(at)gmail.com
annaperho.fi

Pihl Kari
seniorikonsultti, VTM
puh. 040 580 2048
kari.pihl@mercuri.fi

Pitkänen Markus
fysioterapeutti (Maitland)
puh. 010 237 7050
markus.pitkanen@fysios.fi
www.fysios.fi

Pohjola Arja
varatuomari, työoikeuden asiantuntija
puh. 050 386 3361
laki.apohjola@gmail.com

Rantala Eeva
Ratkaisukeskeinen coach
puh. +358 50 3559333
eeva.sisusolution@gmail.com

Rauhamaa Saija
Terveystieteiden maisteri TtM, Työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön erityisasiantuntija
puh. 050 462 7856
saijarauhamaa@hotmail.com
saija.rauhamaa@ttl.fi

Rautimo Maiju
MBA (YAMK, liiketalous)
Ratkaisukeskeinen valmentaja
puh. 040 514 1218
maijurautimo@hotmail.com

Ruhanen Johanna
KM, ratkaisukeskeinen coach, uracoach
puh. 050 491 4989
johanna.ruhanen(at)tienhaaracoaching.fi
www.tienhaaracoaching.fi

Ruoho Olga
Kansainvälisen kaupan ammattilainen, Ratkaisukeskeinen coach, vuorovaikutusvalmentaja
puh. 050 595 1338
olgaruoho@icloud.com

Saarivuori Tea
Espoo
KM, englanninopettaja, luokanopettaja
Lasten ja nuorten mindfulness -ohjaaja
tea.saarivuori@gmail.com

Saarteinen Minna
yrittäjä, kehittäjä, valmentaja
Miglio Oy
puh. 0400 411 932
minna.saarteinen(a)miglio.fi
www.miglio.fi

Salo Mirja
KTM, ratkaisukeskeinen ja NLP-coach
puh. 040 768 7663
mirja.salo(at)saveera.fi

Salo Tiina
puh. 044 335 8757
tiina.h.salo@gmail.com

Salomaa Kukka
KTM, NLP Practitioner IANLP
Social Panorama Consultant
kukka.salomaa(a)gmail.com

Solehmainen Jaana
YTM, FM
jaana.solehmainen(at)gmail.com

Suominen Tuuli
MBA, HR-johtaja, ratkaisukeskeinen coach
puh. 045 324 7979
tuulig@hotmail.com

Tammi Sanna
KM
puh. 040 716 9253
sanna.tammi2(at)gmail.com

Toivonen Kari

Tolvila Annamaija
valmentaja, työnohjaaja (STOry), HTM
puh. 040-551 9117
annamaija.tolvila@gmail.com

Träskelin Stefan
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja coach
puh. 040 415 8388
stefan(at)onnistuvalmennus.fi
www.onnistuvalmennus.fi

Unhola Kaija
Viestintäyrittäjä
Ratkaisukeskeinen coach
puh. 0500 817 876
kaija.unhola(at)gmail.com

Uusitalo Päivi
tieto- ja viestintätekniikan tradenomi
puh. 040 560 1200
paivi.e.uusitalo@gmail.com

Vartiainen Antti
Psykologi, psykoterapeutti VET, työnohjaaja,
mindfulness-ohjaaja CFM
Helsinki
antti.vartiainen@windowslive.com

Vaulamo Päivi
puh. 050 577 0732
paivi.vaulamo@outlook.com

Vennala Satu
restonomi
satu.vennala@sok.fi

Viljanen Hanna
Työterveyshoitaja
puh. 040 518 8660
hanna.viljanen@gmail.com

Vinnari Jaana
Ratkaisukeskeinen, terapeuttinen valmentaja
jaana.vinnari@icloud.com

Ylönen Anu
sairaanhoitaja (AMK), eläinavusteinen valmentaja
puh. 040 542 7560
anu.ylonen@olenkorento.fi
https://olenkorento.fi

Öhman Krista
Lastentarhanopettaja
Luokanopettaja
krista.ohman@gmail.com