Ratkaisukeskeinen työote kasvatustyössä – käytännön työvälineet ja työskentelyprosessit

Ratkaisukeskeinen työote kasvatustyössä - käytännön työvälineet ja työskentelyprosessit 10.-11.10.2017

Ratkaisukeskeinen työote

Tässä käytännönläheisessä seminaarissa tutustutaan työmenetelmiin ja konkreettisiin interventioihin, joiden avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria voittamaan erilaisia ongelmia. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, monikulttuurinen ja näyttöön perustuva. Siinä työntekijä toimii valmentajana, joka auttaa asiakasta asettamaan itselleen selkeän tavoitteen ja saavuttamaan sen omien ja ympäristönsä voimavarojen avulla.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa on aidosti asiakaslähtöinen. Lasten ja nuorten ja heidän vanhempiensa toiveet ja tavoitteet ovat työskentelyn lähtökohta. Vastahakoisimmatkin asiakkaat ovat valmiita tekemään työntekijän kanssa yhteistyötä, kun heidän omat intressinsä ovat työskentelyn keskiössä ja räätälintyönä syntyvien ratkaisujen rakentamisessa hyödynnetään heidän omia ja lähiverkostojen voimavaroja.

Opetusmenetelminä seminaarissa käytetään luento-opetuksen lisäksi live-demoja, aitoja haastatteluvideoita, vuorovaikutuksellisia harjoituksia ja muita aktiviteetteja, joiden avulla opetellaan konkreettisia, jo seuraavana päivänä käyttöön otettavissa olevia työmenetelmiä.

Seminaari on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenteleville mutta soveltuu myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita luovista, positiivista ja voimavarakeskeisistä työskentelymenetelmistä.

Seminaarissa opitaan

  • keinoja, joiden avulla saadaan vastahakoisetkin asiakkaat, erityisesti lapset ja nuoret, kiinnostumaan avun saamisesta
  • herättämään toivoa ja saadaan asiakas lähtemään aktiivisesti mukaan terapeuttiseen prosessiin
  • rakentamaan yhteistyösuhdetta asiakkaaseen ja hänen sosiaaliseen verkostoonsa
  • saamaan lapset/nuoret innostumaan oman luovuutensa ja omien voimavarojensa hyödyntämisestä

John J. Murphy on Arkansasin yliopiston psykologian ja psykoterapian professori. Hän on kansainvälisesti tunnettu ja paljon kehuttu opettaja ja luennoitsija, joka opettaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä käytännönläheisesti ja tapausesimerkkejä kertoen. Ennen akateemista professorin uraansa Murphy toimi vuosia peruskoulun opettajana, mikä näkyy ja kuuluu hänen hienossa tavassaan puhua lapsista, nuorista ja heidän perheistään. Lyhytterapiainstituutti on viime vuonna julkaissut suomen kielellä Murphyn kirjoittaman erinomaisen oppikirjan Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö.

Lisää tietoa luennoitsijasta löydät hänen omalta verkkosivultaan osoitteesta www.drjohnmurphy.com.
Tällä sivustolla on lisäksi ostettavissa aiheeseen liittyviä videoita.

Ajankohta

10.-11.10.2017, klo 9.00-15.45

Paikka

Karjala-talo, Käpylänkuja 1, Helsinki

Hinta

125,00 € + alv 24 %

Opetuskieli

Englanti. Ben Furman tulkkaa opetuksen tiivistäen suomen kielelle.

Ruokailut

Lounas ja kahvi ovat omakustanteisia.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.10.2017.

Peruutusehdot

Ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tapahtuvasta peruutuksesta veloitamme toimistokuluina 30,00 €. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi veloituksetta vaihtaa.